APC – All Purpose Cleaner

(1 kundrecension)

159.00kr

All Purpose Cleaner (APC) med citrusdoft för rengöring av interiören och mycket annat. Kan spädas ut med 20 delar vatten och en del produkt.

500 ml

Frakt – 29kr

I lager

Artikelnr: GM201 Kategori:

Beskrivning

En allrengöring med citrusdoft som kan användas för att rengöra både insidan och utsidan av bilen, båten eller motorcykeln. Tar effektivt bort fläckar på tygsäten och bilmattor men kan även användas för att rengöra hjulen, motorutrymmet och mycket mer.

Spraya direkt på ytan som ska rengöras eller i en mikrofiberduk och torka sedan av.
Vid lättare smuts går det även bra att späda ut produkten med vatten (upp till 1:20 fungerar perfekt).

Säkerhetsdata

FARA

Innehåller d-limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomlig för barn. Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Innehåller: 2-BUTOXIETANOL; ETYLENGLYKOLMONOBUTYLETER; BUTYLCELLOSOLV; TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE; TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE; ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED (1-2.5 EO), SULFATES, SODIUM SALTS; NATRIUMHYDROXID; KAUSTIKSODA; (R)-P-MENTA-1,8-DIEN; D-LIMONEN

 

1 recension av APC – All Purpose Cleaner

  1. Micke

    Körde garagemints APC på ratten och växelspaken i bilen och vilket lyft! Som nytt! Perfekt produkt, jag är supernöjd!

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *
Tillbehör