Drive Clean – Shampoo

(2 kundrecensioner)

179.00kr

Bilschampo med en härlig doft av körsbär. Skummar bra och kan användas på bilar med och utan lackskydd. Innehåller inte vax.

500ml

Frakt – 29kr

I lager

Artikelnr: GM101 Kategori:

Beskrivning

Riktigt drygt schampo med ett blandningsförhållande på 1:1900 (en kork i hinken är lagom) och en härlig doft av körsbär.
Speciellt utformat för att fungera på alla typer av vaxer och keramiska skydd. Schampot skummar väldigt bra och lämnar en fin glans efter sig. Kan självklart även användas i foam gun!

Vårt schampo innehåller inte vax.

Tips: Använd 2-hinks metoden, dvs en hink med schampo och en med rent vatten, för att minska risken för grus i svampen och att du repar lacken.

Säkerhetsdata

FARA

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Innehåller: SULPHONIC ACIDS, C14-17-SEC-ALKANE, SODIUM SALT; MACKAM CAB818; SUFONIC ACIDS C14-16-ALKANE HYDROXYL AND C14-16-ALKENE, SODIUM SALTS; DODECYLBENZENESULPHONIC ACID, COMPOUND WITH 2,2′,2”- NITRILOTRIETHANOL (1:1); AMIDES, C8 – 18 (EVEN NUMBERED) AND C18-UNSATD, N,N-BIS(HYDROXETHYL)

2 recensioner av Drive Clean – Shampoo

  1. Danne

    Bra doft!

  2. Emil Andersson

    Löddrar mycket och fungerar riktigt bra. Doftar härligt!

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *
Tillbehör