TFR Pro – Alkaline Degreaser

99.00kr

Koncentrerad alkalisk avfettning. Späds ut med vatten.

500 ml

Frakt – 29kr

Slut i lager

Artikelnr: GM601 Kategori:

Beskrivning

Superkoncentrerad alkalisk avfettning som löser all typ av organisk smuts (exempelvis vägsmuts, fågelspillning och insekter). Lämplig för rengöring av alla typer av fordon, husvagnar, motortvätt m.m.
Produkten måste blandas ut med vatten. En flaska 500ml blir ca 25 liter färdig produkt, vilket ger en låg kostnad per tvätt.

Dosering:
Normalt smutsig yta blandas: 0,5 liter avfettning + 25 liter vatten
Grovt smutsig yta blandas: 0,5 liter avfettning + 10 liter vatten

Obs! Alkalisk avfettning tar ej bort petroleumbaserad smuts som tex olja och asfaltsfläckar. Då använder ni vår kallavfettning.

Säkerhetsdata

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomlig för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Innehåller: COCAMIDOPROPYL BETAINE; NATRIUMHYDROXID; KAUSTIKSODA; TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”TFR Pro – Alkaline Degreaser”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *
Tillbehör